Чи ефективно функціонують комерційні банки Західного регіону України?

Сьогодні банківська система України стає все більш концентрованою – комерційні банки мають стійку тенденцію до укрупнення. Це забезпечує їм підтримання вищий рівень ліквідності, прибутковості, а також конкурентоздатності. Разом з тим, в Україні продовжують функціонувати регіональні банки із невеликими обсягами активів та нерозгалуженою мережею відділень. Та чи є ефективною їхня діяльність?

Як об’єкти дослідження взято комерційні банки, зареєстровані у Західному регіоні України (з них – п’ять у м. Львів, один у м. Луцьк). У таблиці 1 наведемо розміри їх активів. Як бачимо, п’ять із шести банків відносяться до IV групи за класифікацією НБУ, оскільки розміри їх активів менші, ніж 3 000 000 тис грн. [2], лише Кредобанк відноситься до ІІІ групи із активами 4 381 847 тис грн. Серед 180-ти комерційних банків, які функціонують в Україні, банки Західного регіону займають досить низькі позиції у рейтингу комерційних банків за активами: Кредобанк, Ідея Банк, ВіЕс Банк – у першій половині рейтингу (із позиціями №48, №62, №75); Львів, Західінкомбанк, Оксібанк – у другій половині рейтингу (із позиціями №115, №120, №153).

Таблиця 1.

Активи комерційних банків Західного регіону України станом на 01.01.2014 р.

Банк

Місто

Активи,

тис. грн

Група за класифікацією НБУ

Позиція у рейтингу банків за активами

Кредобанк

Львів

4 381 847

ІІІ

48

Ідея Банк

Львів

2 866 522

IV

62

ВіЕс Банк

Львів

2 217 625

IV

75

Львів

Львів

908 453

IV

115

Західінкомбанк

Луцьк

785 866

IV

120

Оксібанк

Львів

418 768

IV

153

  Джерело: розроблено автором на основі даних Національного банку України [1]

Оцінимо прибутковість регіональних комерційних банків Західного регіону України на основі наступних показників:

1) дохід на активи (ROA – return on assets). Цей показник може використовуватися як коефіцієнт для оцінки діяльності керівництва банку. Розраховується як відношення чистого прибутку банку до розміру його активів, оптимальне значення становить не менше 1%;

2) дохід на капітал (ROE – return on equity). Цей показник характеризує доцільність та ефективність вкладення акціонерами своїх коштів та ефективність віддачі власного капіталу, а також спроможність банку розпоряджатися всіма його коштами. Обчислюється як відношення чистого прибутку до розміру власного капіталу комерційного банку, оптимальне значення складає 15%;

3) чистий спред (Net spread) характеризує ступінь узгодженості процентної політики за кредитними та депозитними ставками. Розраховується як відношення між процентними (отриманими та сплаченими) ставками, оптимальне значення – не менше 1,25%.

Аналіз показників таблиці 2 свідчить про наступне:

1) динаміка доходу на активи проаналізованих банків має спадну тенденцію, до того ж п’ять із шести банків не відповідають оптимальному значенню за цим показником;

2)  усі проаналізовані банки мають негативну спадну тенденцію за доходом на капітал, причому показники  Оксібанк, Західінкомбанк, Львів наближаються до нуля, Кредобанк має від’ємну доходність;

3) чистий спред також має тенденцію до зниження, і хоча й у деякі періоди задовольняє оптимальне значення, все ж залишається досить низьким.

Таблиця 2.

Динаміка показників прибутковості комерційних банків Західного регіону України протягом 2011-2013 рр.

Банк
Дохід на активи, %
Дохід на капітал, %
Чистий спред, %
2011
2012
2013*
2011
2012
2013*
2011
2012
2013*
Кредобанк
2,27
-1,47
-2,39
13,92
-9,26
-17,75
2,56
6,05
3,65
Ідея Банк
0,57
0,43
0,16
3,31
3,39
1,27
2,88
-0,30
3,53
ВіЕс Банк
1,34
2,56
1,70
11,95
14,89
7,76
6,83
6,94
4,36
Львів
-6,77
0,21
0,10
-44,86
1,45
0,71
1,62
1,75
0,59
Західінкомбанк
0,11
0,03
0,00
0,40
0,10
0,01
2,06
0,90
-0,24
Оксібанк
1,22
0,55
0,08
2,92
1,28
0,22
9,26
6,47
4,32
Джерело: розроблено автором на основі даних Unimonitor [2] 2013*-дані за ІІІ квартал 2013 р.

Як бачимо, фінансовий стан комерційних банків Західного регіону України залишається слабким та має тенденцію до погіршення. За розмірами активів проаналізовані банки займають низькі позиції. Для підвищення рівня їх конкурентоспроможності, покращення прибутковості та ліквідності необхідні більші обсяги фінансових ресурсів, які разом із більш розгалуженою мережею відділень, якіснішим менеджментом та довірою клієнтів може забезпечити реорганізація комерційних банків шляхом злиття або приєднання.

 Детальніше про тенденції у реорганізації комерційних банків читайте у статті “Тенденції M&A у банківській сфері в Україні”.

Сyberbrains – експериментальний інтернет-проект, присвячений економіці у різних її проявах. Матеріали Cyberbrains є інтелектуальною власністю колективу авторів. Будь-яке копіювання матеріалів можливе лише за умови активного посилання на сайт.

  1. Національний банк України [Електронний ресурс] : / Режим доступу : http:// bank.gov.ua
  2. Рішення Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків Національного банку України «Про розподіл банків на групи» від 20 грудня 2013 року № 975 [Електронний ресурс] : / Незалежна асоціація банків України. – Режим доступу : http://www.nabu.com.ua/ukr
  3. Unimonitor [Електронний ресурс] : / Режим доступу : http://unimonitor.unicredit-bank.com.ua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мар'яна Щегельська

Мар'яна Щегельська (Кучерук)

You may also like...

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>