Особливості взаємодії грошово-кредитної та банківської політики в Україні

Одним із потужних засобів впливу на макроекономічні процеси в державі є грошово-кредитна політика. Будь-які зміни у реалізації монетарної політики впливають як на інтереси підприємств, так і на інтереси громадян, а тому можуть стабілізувати або дестабілізувати розвиток економіки держави. Ускладнення економічних процесів в Україні зумовило підвищення уваги до формування конкретних важелів впливу на грошово-кредитні відносини та вироблення єдиної стратегії здійснення грошово-кредитної та банківської політики. Розглянемо це детальніше.

GK2

Основною метою грошово-кредитної політики є забезпечення економічного росту, у тому числі і за рахунок збільшення інвестиційних видатків. Відсутність чітких цілей монетарної політики, спрямованих на ріст реальних інвестицій, які можуть забезпечувати ефективний розподіл капіталу між фінансовим та реальним сектором залишається однією з проблем української економіки.

Обираючи напрям реалізації грошово-кредитної політики, необхідно здійснити комплексний аналіз економічних процесів, що відбуваються у державі, продіагностувати можливі ризики та виробити системи заходів попередження їх негативних наслідків,адже грошово-кредитна політика зазнає постійних змін через те, що вона пов’язана з політичною та економічною ситуацією в державі. Тому необхідним є визначення тих заходів грошово-кредитної політики, які зможуть вирішувати існуючі в країні проблеми та запобігати появі нових.

Спрямованість грошово-кредитної політики в період кризи на світових фінансових ринках має визначатися головним завданням із підтримання стабільності грошової системи і банківського сектору країни як ключового механізму взаємодії всіх економічних агентів і забезпечення нормальної життєдіяльності національного господарства через рух грошових коштів між суб’єктами ринку.

При виборі напряму здійснення грошово-кредитної політики необхідно враховувати, що зниження інфляції є тільки засобом, що сприяє росту економіки та вирішенню соціальних проблем. Таким чином, остаточною метою грошово-кредитної та банківської політики є збалансування платіжного балансу країни та регулювання економічного росту.

Цього можна досягнути шляхом узгодженої політики грошово-кредитного та банківського сектору, а саме:

1. Для забезпечення ефективної взаємодії важливим є дотримання принципу  узгодженості з бюджетною та податковою політикою.

2. Стратегія банків в галузі кредитування повинна бути направлена на потреби реального сектору економіки, в тому числі на задоволення інвестиційних потреб. Як пам’ятаємо, переважання темпів зростання споживчого кредитування над іншими видами кредитів було одним із факторів, що сприяли розвиткові кризових явищ в Україні. Саме тому через використання монетарних механізмів повинні створюватися економічні умови для підвищення в активах банків частки довгострокового кредитування інвестиційної спрямованості та стимулювання укладання угод насамперед у національній валюті.

3. Контроль за цільовим використанням кредитів рефінансування. Адже серйозною проблемою для банківської системи може стати спрямування кредитів рефінансування НБУ не за призначенням. Йдеться про можливість використання банками отриманих коштів з метою валютних спекуляцій на міжбанківському  валютному ринку. Очевидно, в цьому разі потрібно посилити індивідуальний контроль з боку Національного банку за роботою органів тих банків, котрі отримали відповідні кредити.

4. Поліпшення управління ризиками. Регулятивний механізм як з боку НБУ, так і з боку комерційних банків має бути спрямований на вдосконалення банківськими установами політики управління ризиками – передусім кредитним і ліквідності. Задля цього мають бути оптимізовані бізнес-процеси всередині самих банків, структура мережі їх відділень, механізми своєчасного і всебічного оцінювання ризиків та створення необхідних резервів.

5. Велику увагу банків слід приділяти інноваційним можливостям потенційних позичальників, впровадження якісного інноваційного менеджменту.

6. Дотримання прозорості у процесах обміну інформацією між органами виконавчої, законодавчої влади та органом здійснення грошово-кредитної політики.

Таким чином, здійснення грошово-кредитної  політики України, яка відображає зміни економічної політики в цілому, повинна містити збалансовані принципи взаємодії з банківською системою. При цьому стратегія грошово-кредитного регулювання, ставлячи за мету  стійке зростання економіки загалом, повинна розглядати стабільність як динамічну характеристику всіх складових, які визначають виважений курс національної валюти, що стимулює зростання виробництва та досягнення добробуту.

Cyberbrains – експериментальний інтернет-проект, присвячений економіці у різних її проявах. Матеріали Cyberbrains є інтелектуальною власністю колективу авторів. Будь-яке копіювання матеріалів можливе лише за умови активного посилання на сайт.

 

Мар'яна Щегельська

Мар'яна Щегельська (Кучерук)

You may also like...

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>