Як подолати кризу виробництва в Україні?

Cьогодні економіка України перебуває в кризових умовах: зниження рівня реального ВВП, високий рівень безробіття населення, недовіра до вітчизняного виробника, наповненість українських ринків збуту імпортними товарами низької якості. Отже, як можна подолати кризу виробництва в Україні та забезпечити стабільне функціонування вітчизняної економіки.

IMG_8996

На спад виробництва в Україні впливає низка причин, а саме: зниження купівельної спроможності населення, недостатність висококваліфікованих працівників технічних спеціальностей, недостатньо ефективне регулювання функціонування економіки, велике податкове навантаження підприємств, пріоритетна увага споживачів до продукції закордонного виробника, високий рівень корупції, що спричиняє тінізацію доходів підприємств.

Однією із ключових проблем вітчизняного виробництва залишається моральний та технічний знос основних засобів на більшості підприємств України. Для успішного функціонування суб’єктів підприємництва необхідне періодичне оновлення основного капіталу, що забезпечить виробництво конкурентоспроможної продукції, задовільний фінансовий стан підприємства, задоволення попиту населення, а також стабільне функціонування економіки держави.

Як свідчать дані Державного комітету статистики, ступінь зносу основних засобів підприємств України у 2010 р. досяг 74,9%. Разом з тим, у деяких галузях економіки значення цього показника ще вищі: на підприємствах транспорту та зв’язку – 94,4%, для підприємств виробництва та розподілення електроенергії, газу та води цей коефіцієнт має дещо нижче значення – 60,7%.

Високий ступінь зносу свідчить про незадовільний технічний стан основних засобів, який унеможливлює успішне функціонування господарюючих суб’єктів та зумовлює необхідність модернізації, заміни та оновлення їх основного капіталу.

IMG_8993

Для досягнення економічного зростання нашої держави обсяги інвестицій в основні засоби мають бути набагато вищими. Про це переконливо свідчить  досвід інших країн, які досягли високих результатів розвитку економіки.

Зокрема, у Китаї 15 років тому стан основних засобів був таким, як нині в Україні, проте на оновлення основного капіталу щорічно спрямовується 40-46% ВВП, що забезпечує економічне зростання держави. Натомість ситуація в Україні залишає бажати кращого: інвестиції в основні засоби відносно ВВП склали: у 2009 р. – 16,6%, у 2010 р. – 13,9%, у 2011р. – 15,9%.  Рекомендоване значення цього показника у Європі складає 30%,  хоча вітчизняні науковці стверджують, що й такого рівня для економічного зростання України буде мало та пропонують 40%.

Негативна тенденція скорочення обсягів оновлення основних засобів підприємств, яка спостерігається упродовж останніх років в Україні, пов’язана, насамперед, із відсутністю необхідних фінансових ресурсів. Як свідчить вітчизняна практика, більша частина інвестицій у основні засоби  здійснюється за рахунок коштів приватного сектору, причому головним джерелом фінансування довгострокових реальних інвестицій є власні кошти суб’єктів підприємництва. Цих коштів недостатньо для необхідного рівня оновлення основних засобів, здебільшого імпортних і високовартісних.

Теорія оптимізації структури капіталу вказує за необхідне залучати додаткові джерела фінансування для успішного функціонування суб’єктів підприємництва.  Стає очевидним те, що для оновлення основних засобів потрібне довгострокове кредитування підприємств, проте нині воно є недоступним для більшості господарюючих суб’єктів через високу їх вартість та дуже високі вимоги до позичальників. Порівняння варіантів фінансування оновлення основних засобів в Україні читайте у статті “Банківський кредит чи фінансовий лізинг: що вигідніше?“. Природньо, що банки надають перевагу при кредитуванні тим напрямам бізнесу, які мають швидкий капіталооборот, зокрема, підприємствам торгівлі. Тому вважаємо за необхідне розробити механізм вирішення цієї проблеми в Україні.

IMG_8991

На нашу думку, вищеописану проблему можна вирішити запустивши механізм, який умовно зображений на рис. 1. Відповідно до запропонованого нами механізму державі необхідно:

  • по-перше, стимулювати залучення інвестицій у підприємства, які виготовляють основні засоби. Необхідно збільшувати частку їх фінансування за рахунок державних і місцевих бюджетів, розробивши відповідні пріоритетні інвестиційні проекти, а також надавати пільги (податкові, кредитні тощо) господарюючим суб’єктам, які долучаться до фінансування цих інвестицій;
  • по-друге,  спрямовувати інвестиції у розвиток людського капіталу, а саме на підготовку провідних фахівців технічних напрямів, оскільки вони в подальшому зможуть створити, а також обслуговувати конкурентоспроможні основні засоби українських підприємств (про успішний підбір персоналу для ефективного функціонування підприємств читайте тут);
  • по-третє, знизити відсоткові ставки на цільові кредити (для інвестування в основні засоби), що зробить їх доступнішими для українського виробника.

У результаті впровадження цих трьох напрямів в українську економіку, вони стануть каталізатором потужних змін в ній, адже це забезпечить підприємства різних галузей економіки високоякісними основними засобами за доступними цінами для українського виробника, оскільки для їх виготовлення буде залучено достатньо коштів і над їх виробництвом працюватимуть висококваліфіковані спеціалісти технічних напрямів підготовки, а отже,  вітчизняні основні засоби будуть дешевшими за імпортні, а також доступнішими стануть цільові кредити.

Це призведе до розширення виробничих потужностей вітчизняних підприємств, що забезпечить умови для настання «Українського економічного дива»: зростання ВВП, розвитку потужного вітчизняного виробництва, створення нових робочих місць, а відтак зменшення рівня безробіття, зміцнення довіри до українського виробника, зростання експорту та зниження частки імпортних товарів на ринку України.

Vyrobnytstvo

Тобто головна проблема, яка дестабілізує вітчизняне виробництво, а з ним і успішне функціонування економіки України, – це високий ступінь зносу основних засобів суб’єктів підприємництва. Для вирішення цієї проблеми, а відтак для подолання кризи виробництва в Україні необхідно стимулювати інвестиції у ті підприємства, які виготовляють основні засоби, у людський капітал, а саме на підготовку провідних фахівців технічних спеціальностей, та забезпечити зниження відсоткових ставок на цільові кредити, а саме – кредити на придбання основних засобів виробничих підприємств. Таким чином головним пріоритетом бюджетної, податкової та грошово-кредитної політики України повинен стати саме розвиток виробництва та оновлення основних засобів.

Cyberbrains – експериментальний інтернет-проект, присвячений економіці у різних її проявах. Матеріали Cyberbrains є інтелектуальною власністю колективу авторів. Будь-яке копіювання матеріалів можливе лише за умови активного посилання на сайт.

 

1.  Бортнікова Н. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні / Н. Бортнікова, О. Бортніков // Економічний аналіз. – 2011. –  Вип. 8. – С. 35-38.

2. Євтушенко О. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів в Україні / Євтушенко О. // Культура народов Причерноморья. – 2009. – № 171. – С. 127-129.

3. Наявність і стан основних засобів за 2010 рік [Електронний ресурс] : Державний комітет статистики.  –  Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2011/ibd/nsoz/nsoz10_u.htm

4. Статистичні матеріали по стану ВВП України [Електронний ресурс] : Державний комітет статистики.  –  Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

5. Хлопчик Д. Проблеми фінансування відтворення основного капіталу / Хлопчик Д. // Культура народов Причерноморья. – 2008. – № 126. – С. 108-109.

 

Мар'яна Щегельська

Мар'яна Щегельська (Кучерук)

You may also like...

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>